home * book of study * book reviews * Meetings * dutch dickensian index * DUTCH DICKENSIAN ONLINE * dutch dickensian special * dutch connection * Images * links

Meetings

Our meetings in the year 2018 are held on:

- 1st meeting: Saturday10 March 2018 in Kraantje Lek. Reading by Dr. E.E. van der Wal.
- 2nd meeting: Saturday 9 June in Kraantje Lek. Three readings about the Book of Study, Bleak House.

 
 
If you'd like to visit us please send a message to our secretary:
Pieter de Groot,
Kanaaldijk 81, 1454 AC Watergang
tel.: 020-4361327
e-mail:


fellowshipmeeting

Uitnodiging voor onze volgende bijeenkomst 
Invitation to our next meeting
 Never can there come fog too thick, never can there come mud and mire too deep, to assort with the groping and floundering condition which this High Court of Chancery, most pestilent of hoary sinners, holds, this day, in the sight of heaven and earth.

Zeer geachte Dickensian,

Het doet ons genoegen U uit te nodigen voor de zomerbijeenkomst van de Haarlem Branch. U wordt verwacht op zaterdag 9 juni om 16:00 uur in Kraantje Lek (tel. 023-524.1266) waar zalen voor U gereserveerd zijn. Voor de nieuwkomers: Kraantje Lek ligt aan de Duinlustweg 22 te Overveen. Vanaf station Overveen 20 minuten wandelen, maar vanaf station Haarlem rijden er taxi’s. 

Deze middag besteden wij aandacht aan ons Book of Study en wel doormiddel van een aantal korte lezingen uit “eigen kring”, zoals dat zo fraai heet.

Voor u zullen spreken:

De heer Kees Klok over: Langs of over het randje? Negentiende-eeuwse schrijvers en hun buitenechtelijk nageslacht.
Lady Dedlock was dan wel geen schrijfster, maar over de schepper van Esther Summerson valt in ieder geval wel iets te zeggen. Deze lezing zal ook Nederlandse letterkundigen betreffen.

Mevrouw Ann de Groot-May
over: Where there’s a will, there’s a relative.
What caused Jarndyce and Jarndyce to affect so many.

Mevrouw Christine Willemsen over: Lady Dedlock’s karakter, tegen de achtergrond van Chesney Wold.
Rockingham Castle stond er model voor en Dickens was er vaak te gast bij Richard en Lavinia Watson. Zij ontving haar gasten in stijl, en wellicht is Lady Dedlock op haar gebaseerd.


Kortom, het wordt weer een enerverende middag en alle lezingen hebben ook nog eens te doen met Bleak House. Een overweldigende opkomst kan niet uitblijven. In Overveen houdt men het hart vast. Na afloop is er de borrel en het diner. Een driegangen menu kost bij Kraantje Lek ongeveer €21,00 (excl. wijn). Het wordt op prijs gesteld indien U kunt berichten of U aan het diner deelneemt.
Opgaven dienaangaande bij Uw secretaris. Telefonisch: 06-466.57.432 of via de gegevens hierboven.

Yours in Fellowship,

P. de Groot (secretaris)

 

Never can there come fog too thick, never can there come mud and mire too deep, to assort with the groping and floundering condition which this High Court of Chancery, most pestilent of hoary sinners, holds, this day, in the sight of heaven and earth.

Dear Dickensians,

We are happy to invite you to the summer meeting of the Haarlem Branch. You are expected on saturday 9 june at 4:00 PM in Kraantje Lek (tel. 023-524.1266) where rooms are reserved for you. For the newcomers: Kraantje Lek is situated at the Duinlustweg 22 in Overveen. About a 20 minutes walk from train station Overveen, but you can also take a taxi from Haarlem station.

This afternoon we will pay attntion to our Book of Study by means of several short readings from within “our own circle” as we like to call it.

The speakers will be:

Mr. Kees Klok about: Close to or over the edge? Nineteenth-century writers and their extramarital children.
Lady Dedlock may not have been a writer, but about the creator of Esther Summerson several things can be said. This reading will also involve Dutch literators.

Mrs. Ann de Groot-May about: Where there’s a will, there’s a relative.
What caused Jarndyce and Jarndyce to affect so many.

Mrs. Christina Willemsen about: Lady Dedlock’s character against the background of Chesney World.
Rockingham Castle served as a model for this and Dickens often was invited there by Richard and Lavinia Watson. She received her guests in style, and Lady Dedlock may have been based on her.

In short, it will be an exciting afternoon and all readings also have to do with Bleak House. An overwhelming turnout is inevitable. People in Overveen are holding their breath. Afterwards there will be a drink and a dinner. A three-course dinner at Kraantje Lek costs about €21.00 (excl. wine). It is appriciated if you let us know if you will participate in the dinner.
You can give your name to your secretary for this. By phone: 06-466.57.432 or via the details given above.

Yours in Fellowshiop,

P. de Groot (secretaris)