home * book of study * book reviews * Meetings * dutch dickensian index * DUTCH DICKENSIAN ONLINE * dutch dickensian special * dutch connection * Images * links

Meetings

Our meetings in the year 2018 are held on:

- 1st meeting: Saturday10 March 2018 in Kraantje Lek. Reading by Dr. E.E. van der Wal.
- 2nd meeting: Saturday 9 June in Kraantje Lek. Three readings about the Book of Study, Bleak House.
-
3rd meeting: Saturday 15 September 2018.Reading about The Magic Lantern in Charles Dickens's work;
and the combination in the Dickenstheater Laren


 
 
If you'd like to visit us please send a message to our secretary:
Pieter de Groot,
Kanaaldijk 81, 1454 AC Watergang
tel.: 020-4361327
e-mail:


fellowshipmeeting

Uitnodiging voor onze volgende bijeenkomst 
Invitation to our next meeting

“People mutht be amuthed. They can’t be alwayth a learning, nor yet they can’t be alwayth a working, they ain’t made for it. You mutht have uth, Thquire. Do the withe thing and the kind thing too, and make the betht of uth; not the wurtht”.
(Mr. Sleary in Hard Times)


Zeer geachte Dickensians,

Het doet ons genoegen U uit te nodigen voor de herfstbijeenkomst van de Haarlem Branch. U wordt verwacht op zaterdag 15 september om 16:00 uur in Kraantje Lek (tel. 023-524.1266) waar zalen voor U gereserveerd zijn. Voor de nieuwkomers: Kraantje Lek ligt aan de Duinlustweg 22 te Overveen. Vanaf station Overveen een flinke wandeling, maar vanaf station Haarlem rijden er taxi’s.

Deze middag zullen voor ons spreken onze medeleden Else Flim en Aad Kok en wel over:

The Magic Lantern in het werk van Charles Dickens;
en de combinatie in het Dickenstheater Laren

Else Flim is schrijver/dramaturg en Aad Kok is Charles Dickens-acteur. In hun lezing gaan zij in op de passie die Dickens had voor de toverlantaarn; dit onder meer middels passages uit o.a. David Copperfield, Bleak House, Martin Chuzzlewit, Little Dorrit en The Chimes.
Beiden zijn lid van zowel The Magic Lantern Society UK als van die in de USA & Canada. In 2016 werden zij gevraagd een lezing te houden over dit onderwerp en een theatervoorstelling te geven op een internationale conventie in New Orleans. Hier ontvingen zij een Award voor Research en Performing.
In maart 2016 bezocht de Haarlem Branch een besloten voorstelling in hun Dickenstheater.

Het bestuur verwacht een overweldigende opkomst want de toverlantaarn (en de daarbij horende vertellingen) woelen wellicht nostalgische herinneringen los en dan kunnen de emoties hoog oplopen. De obers zullen voor deze gelegenheid dan ook voorzien zijn van vlugzout en natte doeken.

Deze middag organiseren wij weer een kleine veiling van boeken die ons geschonken of nagelaten zijn. De opbrengst gaat zoals gewoonlijk naar het Ebenezer Scrooge Fonds, dat, uiteraard na aftrek van diverse kosten, het verdeeld over de lokale weeshuizen. Laat uw biedingen dus ruim zijn.

Na de lezingen is er de borrel en het diner. Een driegangen menu kost bij Kraantje Lek ongeveer
€ 21,00 (excl. wijn). Het wordt op prijs gesteld indien U kunt berichten of U aan het diner deelneemt.
Opgaven dienaangaande bij Uw secretaris. Zie de gegevens boven de uitnodiging.

Yours in Fellowship,

P. de Groot (honorair secretaris)“People mutht be amuthed. They can’t be alwayth a learning, nor yet they can’t be alwayth a working, they ain’t made for it. You mutht have uth, Thquire. Do the withe thing and the kind thing too, and make the betht of uth; not the wurtht”.
(Mr. Sleary in Hard Times)

 

Dear Dickensians,

We are happy to invite you to the autumn meeting of the Haarlem Branch. You are expected on Saturday 15 September at 4:00 PM in Kraantje Lek (tel+31 023-524.1266) where rooms are reserved for you. For the newcomers: Kraantje Lek is situated at the Duinlustweg 22 in Overveen. A sturdy walk from Overveen station, but you can also take a taxi from Haarlem station.

This afternoon our fellow-members Else Flim and Aad Kok will hold a lecture about:

The Magic Lantern in Charles Dickens’ work;
and the combination in the Dickens theatre Laren.

Else Film is a writer/ dramatist and Aad Kok is a Charles Dickens actor. In their lecture they will elaborate on Dickens’ passion for the magic lantern: among others, by means of passages from David Copperfield, Bleak House, Martin Chuzzlewit, Little Dorrit and The Chimes.
Both of them are member of The Magic Lantern Society UK as well as those of the USA and Canada. In 2016 they were asked to hold a lecture about this subject and the give a theatrical performance on an international convention in New Orleans. There they received an award for Research and Performing.
In March 2016 the Haarlem Branch attended a private performance in their Dickens theatre.

The board expects an overwhelming attendance because the magic lantern (and the tales that go with it) might loosen nostalgic memories and emotions may be running high. The waiters shall therefore be provided with smelling salt and wet towels.

This afternoon we once more organise a small auction of books given or bequeathed to us. As usual the revenue will go to the Ebenezer Scrooge Fund, which will distribute it among various local orphanages, after deductions of various costs. So let your biddings be generous.

After the lectures there will be a drink and a dinner. A three course dinner at Kraantje Lek costs about € 21,00 (excluding wine). It is appreciated that you inform us whether you will participate in the dinner. For this you can give your name to your secretary. See the data above the invitation.

Yours in Fellowship,

P. de Groot (honorary secretary)