home * book of study * book reviews * Meetings * dutch dickensian index * dutch dickensian special * dutch connection * Images * links

Meetings

Our meetings in the year 2017 are held on:

- 1st meeting: Saturday 11 March. Reading by F. van Wanroij in Kraantje Lek.
- 2nd meeting: Saturday 10 June with readings by some of our members about our Book of Study Oliver Twist in Kraantje Lek.
-
3rd meeting:Saturday 9 September in Kraantje Lek. Reading by Lucinda Dickens Hawskley.
- 4th meeting: Saturday 16 December in Trouw moet Blijcken. Reading by Prof.John Bowen.

 
 

If you'd like to visit us please send a message to our secretary:
Pieter de Groot,
Kanaaldijk 81, 1454 AC Watergang
tel.: 020-4361327
e-mail:
 

fellowshipmeeting

Uitnodiging voor onze volgende bijeenkomst 
Invitation to our next meeting

Time was, with most of us, when Christmas day encircling all our limited world like a magic ring, left nothing out for us to miss or seek; bound together all our home enjoyments, affections and hopes; grouped everything and everyone around the Christmas fire; and made the little picture shining in our bright young eyes, complete. (Christmas Books)


Zeer geachte Dickensians,

Het doet ons groot genoegen U uit te nodigen voor de Kerstbijeenkomst. U wordt verwacht op zaterdag 16 december om 16.00 uur in Sociƫteit Trou Moet Blijcken (tel. 023-531.1474) waar zalen voor U gereserveerd zijn. Inderdaad, U leest het goed, het gerestaureerde Trou is na vier jaar weer beschikbaar voor ons. Emotie en triomf strijden om voorrang bij ons allen.
Trou Moet Blijcken ligt aan de Grote Houtstraat 115 te Haarlem. Vanaf het treinstation vijftien minuten lopen. Er rijden bussen richting halte Verwulft, uitstappen aldaar. Er is parkeer gelegenheid achter de Sociƫteit; Klein Heiligland 32-34 (aanbellen indien de ingang is gesloten).

Het bestuur heeft uit Engeland alweer een President van de internationale Dickens Fellowship laten over komen, want hun doorlooptijd is kort, en je moet er snel bij zijn. Bij ons wordt een President die 18 jaar in functie is beschouwd als een tussenpaus, maar daar wordt al na 2 jaar op de deur geklopt.
Maar goed, voor U zal spreken:


Prof. John Bowen
over Dickens's magic.
Dickens as a conjurer and the different kinds of magic in his fiction and other writings.

John Bowen is hoogleraar aan het Department of English and Related Literature of the University of York. He has worked closely with many leading cultural organisations, including the British Library, BBC, Royal Shakespeare Company and Museum of London.

Maar er is meer deze avond, namelijk zang en dans door de gebroeders Lokin die daarbij begeleid worden door de heer Van der Wall, ook wel bekend als de klavierleeuw.
Ook is er een nieuwe Dutch Dickensian beschikbaar waarmee U thuis kunt aantonen waar U was.

Na de borrel is er het driegangen diner. Voor, tijdens en erna zijn er geanimeerde tafelgesprekken, drie formele en tal van informele tafelspeeches.

Denkt U er aan: bij deze bijeenkomst kunt U alleen aan het diner deelnemen als U zich van te voren heeft opgegeven. Uiterlijk 12 december. Omdat voor deze bijeenkomst alles speciaal voor ons wordt ingekocht, behoudt het bestuur zich het recht voor om bij niet verschijnen kosten bij U in rekening te brengen. Het driegangen menu kost € 50,00 (inclusief zalengebruik, bediening en twee glazen wijn). Opgaven dienaangaande bij Uw secretaris. Telefonisch 020 - 737.2323, per brief(kaart) of per e-mail.

Yours in Fellowship,

P. de Groot (hon. secretaris)

 

 

 

 

Time was, with most of us, when Christmas day encircling all our limited world like a magic ring, left nothing out for us to miss or seek; bound together all our home enjoyments, affections and hopes; grouped everything and everyone around the Christmas fire; and made the little picture shining in our bright young eyes, complete. (Christmas Books)

Dear Dickensians,

With great pleasure we invite you to our Christmas Meeting. You are expected on Saturday 16 November at 4.00 PM in association Trou moet Blijcken. (tel. 023-531.1474) where rooms are reserved for you. Yes, you are reading this clearly: the restored Trou is available to us again after four years. Emotions and feelings of triumph are contending to take precedence within all of us.
Trou moet Blijckens is situated at the Grote Houtstraat 115 in Haarlem. A fifteen-minute walk from the train station, or take a bus and get off at stop Verwulft. There is a parking facility behind the society: Klein Heiligland 32-34 (ring if the entrance is closed).

The board has again made a President of the International Dickens Fellowship come over from England, as their running time is short, and you have to be there quickly. With us a president who is in position for 18 years is regarded as a transitory figure, but over there there’s a knock on the door after only two years.
But well, a speech will be held by:


Prof. John Bowen on Dickens’s magic.
Dickens as a conjurer and the different kinds of magic in his fiction and other writings.

John Bowen is professor at the Department of English and Related Literature of the University of York. He has worked closely with many leading cultural organisations, including the British Library, BBC, Royal Shakespeare Company and Museum of London.

But there is more this evening: namely song and dance by the Lokin brothers who are accompaniet by mr. van der Wall, also known as the keyboard lion.
A new Dutch Dickensian will be available as well, so that you can show at home where you have been.

After the drink there will be a three-course dinner. Before, during and after dinner there will be lively table conversations, three formal and numerous informal table speeches.

Please be reminded that you can only participate in the dinner if you have given your name in advance, 12 December at the latest. As everything is purchased especially for us for this meeting, the board has the right to charge you for the costs if you do not appear. The three-course dinner costs € 50,00 (including use of the rooms, service and two glasses of wine). You can give your name to your secretary. By telephone 020-737.2323, per post(card) or e-mail.

Yours in fellowship,

P. de Groot (hon. Secretary)