home * book of study * book reviews * Meetings * dutch dickensian index * DUTCH DICKENSIAN ONLINE * dutch dickensian special * dutch connection * Images * links

Meetings

Our meetings in the year 2019 are held on:

- 1st meeting: Saturday 16 March. A lecture by P. Ferdinandusse on British migrant children.
- 2nd meeting: Saturday 8 June. A lecture byDr. B.P. Moore about Dickensand architecture.
- 3rd meeting: Saturday 14 September. Readings about the Book of Study.


 
 
If you'd like to visit us please send a message to our secretary:
Pieter de Groot,
Kanaaldijk 81, 1454 AC Watergang
tel.: 020-4361327
e-mail:


fellowshipmeeting

Uitnodiging voor onze volgende bijeenkomst 
Invitation to our next meeting

 “But what, ”said Mr. Swiveller with a sigh, “what is the odds so long as the fire of soul is kindled at the taper of conviviality, and the wing of friendship never moulds a feather! What is the odds so long as the spirit is expanded by means of rosy wine, and the present moment is the least happiest of our existence!”

Zeer geachte Dickensians,

Het doet ons genoegen U uit te nodigen voor de herfst bijeenkomst van de Haarlem Branch. U wordt verwacht op zaterdag 14 september om 16.00 uur in een mogelijk aangepast Kraantje Lek (tel. 023-524.1266) waar zalen voor U gereserveerd zijn. Kraantje Lek ligt aan de Duinlustweg 22 te Overveen.
Vanaf station Overveen een wandeling van een half uur, maar vanaf station Haarlem rijden er taxi's.

De middag staat volop in het teken van ons Book of Study. Wij besteden daar onder meer aandacht aan door middel van een aantal korte lezingen uit eigen kring, zoals dat zo fraai heet. Voor ons zullen spreken:

Mevrouw Edina van Daalen over: De missie van Kleine Nell en de rust van het graf
Mevrouw Marijke Drost
over: Little Nell, a tough cookie
Hans Westerhof over: Hoe The Old Curiosity Shop mij tot Dickens dreef

Het bestuur verwacht een overweldigende opkomst want deze middag kent een angstaanjagende variëteit aan onderwerpen met verontrustende titels.
Daarnaast zal tijdens het diner uw parate kennis getest worden middels een zogenaamde Thick Book Contest. Kent U het boek beter dan de andere leden, de ober, het bestuur of zelfs de schrijver zelf? Of heeft U geen idee waar het allemaal over gaat. Wij zullen het zien. Laat de strijd om de felbegeerde ansichtkaart van Gad's Hill losbarsten.

Na de lezingen is er de borrel en het diner. Een driegangen menu kost bij Kraantje Lek nog steeds ongeveer € 22,00 (excl. wijn). Het wordt op prijs gesteld indien U kunt berichten of U aan het diner deelneemt. Opgaven dienaangaande bij Uw secretaris. Zie de contactgegevens bovenaan de pagina.

Yours in Fellowship,

P. de Groot (honorair secretaris)“But what, ”said Mr. Swiveller with a sigh, “what is the odds so long as the fire of soul is kindled at the taper of conviviality, and the wing of friendship never moulds a feather! What is the odds so long as the spirit is expanded by means of rosy wine, and the present moment is the least happiest of our existence!”

Dear Dickensians,

We are happy to invite you to the autumn meeting of the Haarlem Branch. You are expected on Saturday 14 September at 4.00 PM in a possibly refashioned Kraantje Lek (tel. 023-5241266) where rooms are reserved for you. For the newcomers: Kraantje Lek is situated at the Duinlustweg 22 in Overveen. About a half hours’ walk from Overveen train station, but you can also take a taxi from Haarlem train station instead.

This afternoon revolves around our Book of Study. Among other things, we pay attention to this by means of a few short readings from amidst our own circle, as it is called so handsomely. The speakers will be:

Mrs. Edina van Daalen about: Little Nell’s mission and the peace of the grave.
Mrs. Marijke Drost about: Little Nell, a tough cookie.
Mr. Hans Westerhof about: How The Old Curiosity Shop drew me to Dickens. 

The board expect an overwhelming attendance, for this afternoon knows a terrifying variety of subjects with disturbing titles.
In addition ready knowledge will be tested during dinner by means of the so-called Thick Book Contest. Do you know the book better than the other members, the waiter, the board or even the writer himself? Or don’t you have a single idea what it’s all about? We will see. Let the battle about the coveted picture postcard of Gad’s Hill unleash.

Afterwards there will be a drink and dinner. A three-course dinner still costs about €22.00 at Kraantje Lek (excluding whine). It is appreciated that you inform us whether you will participate in the dinner. For this you can give your name to your secretary. See the information at the top of the page.

Yours in Fellowship,

P. de Groot (honorary secretary)