Feestbundel: Dickens in de Lage Landen

In 2012 was het 200 jaar geleden dat Charles Dickens geboren werd. Dat is niet onopgemerkt gebleven. In krantenartikelen, radio-uitzendingen en tijdens tal van manifestaties werd deze grootste schrijver uit het victoriaanse tijdperk passend herdacht. De Haarlem Branch van The International Dickens Fellowship bleef daar natuurlijk niet bij achter. In 2012 bracht de branch een feestbundel uit onder de titel Dickens in de Lage Landen: hoe hij wordt gelezen en geprezen.

In deze bundel besteden Nederlandse en buitenlandse Dickensliefhebbers aandacht aan diverse facetten van zijn leven en werk. Artikelen over onder andere de ontvangst van zijn romans in Nederland, de innige band tussen Dickens en kerst en zijn relatie tot het auteursrecht zijn hier bijeengebracht. Daarmee wordt niet alleen recht gedaan aan de veelzijdigheid van het werk van Charles Dickens, maar ook aan de wijze waarop hij in Nederland vanaf het begin van zijn carrière tot op heden is gelezen en geprezen.

Inmiddels is van deze bundel een tweede druk verschenen. Daarvan is nog een klein aantal voor verkoop beschikbaar. Door overmaking van beschikbaar. Door overmaking van €14,50 op rekeningnummer NL77ABNA0407745173 van Dickens Fellowship Haarlem Branch o.v.v. Dickens boek krijgt U een exemplaar gratis toegestuurd (mits binnen Nederland).

Dickens in de Lage Landen: hoe hij wordt gelezen en geprezen, feestbundel ter gelegenheid van de tweehonderdste geboortedag van Charles Dickens, onder redactie van Dick Kooiman, uitgegeven door de Haarlem Branch van de International Dickens Fellowship, Amsterdam 2012, 270 pagina’s, rijk geïllustreerd, met uitgebreide literatuurlijst, ISBN 978 90 902 6578 0.

Boekomslag Dickens in de Lage Landen