Harense Dickens Collectie overgedragen

Harener Henk Muda heeft dinsdagavond 4 december zijn uitgebreide collectie Dickensboeken, prenten en Dickensparafernalia overgedragen aan de Stichting Sociëteit Dickens Room. Dat gebeurde in de Harense Bibliotheek door het ondertekenen van een contract waarin de Sociëteit de zorg over de uitzonderlijke verzameling overneemt.
De gehele collectie blijft ondergebracht in de Dickens Room. Dat is een onderdeel van ’t Clockhuys, dat in 1999 werd geopend. Bij die gelegenheid bood Muda de gehele verzameling, destijds opgebouwd door zijn vader, in bruikleen aan.
De Harense Dickens Sociëteit vierde dinsdag haar eerste lustrum. Niet alleen het verantwoorde beheer van de Dickens Collectie, maar ook de instandhouding van de Dickens Room staat hoog in het vaandel van de Sociëteit.Onder meer tijdens de kerstfair op zaterdag 22 december in de Harener dorpskom zal ‘Dickens’ volop aanwezig zijn om zijn Dickens Room onder de aandacht van het publiek te brengen.De Sociëteit ondersteunt ook het culturele leven in Haren. Tijdens de feestelijke bijeenkomst overhandigde voorzitter Rolinde Weide een cheque ter waarde van € 1.250,- aan de Commissie Exposities van de Culturele Raad Haren, zodat die begin volgend jaar een grote tentoonstelling van Harense amateurkunstenaars kan organiseren. Tot slot van de feestelijkheden werd dinsdag een diner in de Dickens Room geserveerd.

Eigenaar Henk Muda droeg zijn Dickenscollectie over aan de Harense Dickenssociëteit. Links sociëteitsvoorzitter Rolinde Weide

 

Sociëteitsvoorzitter Rolinde Weide (links) biedt de CRH-commissie Exposities een cheque ter waarde van €1.250,- aan ten behoeve van een aanstaande tentoonstelling van Harense amateurkunstenaars.


Lustrumdiner in de Harense Dickens Room.