home * book of study * book reviews * Meetings * dutch dickensian index * DUTCH DICKENSIAN ONLINE * dutch dickensian special * dutch connection * Images * links

Meetings


Our meetings in the year 2022 are held on:

- Sunday 7 February (Zoom meeting)

- Saturday 12 March Wapen van Kennemerland

- Saturday 11 June, Wapen van Kennemerland   

- Saturday 17 September

 

 

 

 

 


 
 
If you'd like to visit us please send a message to our secretary:
Pieter de Groot,
Kanaaldijk 81, 1454 AC Watergang
tel.: 020-4361327
e-mail:


fellowshipmeeting

Invitation to our next meeting


“Pray, does Mr. Henry Gowan paint – ha – Portraits?” enquired Mr. Dorrit. Mr. Sparkler opined that he painted anything, if he could get the job. “He has no particular walk?” said Mr. Dorrit. Mr. Sparkler replied that for a particular walk a man ought to have particular shoes, for example shooting shoes or cricket shoes; whereas he believed that Henry Gowan had no particular pair of shoes.“No speciality?” said Mr. Dorrit. This being a very long word for Mr. Sparkler, and his mind being exhausted by his late effort, he replied: “No thank you, I seldom take it”.Zeer geachte Dickensians,

Het doet ons genoegen U uit te nodigen voor de herfstbijeenkomst van de Haarlem Branch. U wordt verwacht op zaterdag 17 september om 15.00 uur in het Wapen van Kennemerland (tel: 023-52.40.532), gelegen aan de Ramplaan 125 te Haarlem, waar zalen voor U gereserveerd zijn. Vanaf station Overveen te belopen (een klein half uur), maar vanaf station Haarlem rijden er taxi’s of zijn er de buslijnen 81 en 84 naar halte Ramplaankwartier; vandaar nog een kleine 600 meter lopen. Informeer altijd bij de chauffeur of de bus daar ook daadwerkelijk stopt. Connexion is soms grillig.

Spreker deze middag is dr.C .J.J. Loutit over “Fred Barnard, Dickens’ most neglected illustrator”. Ook deze lezing stond oorspronkelijk gepland op de Annual Conference in Haarlem.

Chris Loutit is lid van de Haarlem Branch en is assistant professor of English Literature at Radboud University in Nijmegen. Hij is de auteur van “Dickens’ Secular Gospel: Work, Gender and Personality”en van een aantal artikelen en hoofdstukken over Dickens. Hij was recentelijk de co-auteur van een speciale uitgave van “Nineteenth-Century Prose” over Dickens non-fiction en heeft een hoofdstuk gepubliceerd over Fred Barnhard’s illustraties in Bleak House in “Reading Dickens Differently”. Momenteel is zijn Dickens focus gericht op illustraties en adapties. Hij is een voormalig Trustee van de Dickens Society en is momenteel de Editor-in-Chief of “English Studies”.

De lezing is in het Engels maar U kunt Uw vragen in het Nederlands stellen.

Het bestuur verwacht ook nu weer een overweldigende opkomst want Phiz, Leech en Cruikshank, die kennen wij wel, maar wie is die Barnard nu eigenlijk. Het zal u allemaal duidelijk worden.

Nogmaals de bijeenkomst begint om 15.00 uur en de lezing om 16.00. Zoals wij gewend zijn dient U, als U blijft voor het diner, zich aan te melden bij de secretaris, indien van toepassing met de vermelding ‘vegetarisch’; bij voorkeur voor 14 september. Het bestuur is inmiddels in overleg met de chef van Het Wapen van Kennemerland over het menu.

Yours in Fellowship, P. de Groot (hon. secretaris)“Pray, does Mr. Henry Gowan paint – ha – Portraits?” enquired Mr. Dorrit. Mr. Sparkler opined that he painted anything, if he could get the job. “He has no particular walk?” said Mr. Dorrit. Mr. Sparkler replied that for a particular walk a man ought to have particular shoes, for example shooting shoes or cricket shoes; whereas he believed that Henry Gowan had no particular pair of shoes.“No speciality?” said Mr. Dorrit. This being a very long word for Mr. Sparkler, and his mind being exhausted by his late effort, he replied: “No thank you, I seldom take it”.Dear Dickensians,

It is our pleasure to invite you to the autumn meeting of the Haarlem Branch. You are expected on Saturday 17 September at 3 PM in Het Wapen van Kennemerland (tel: 023-52.40.532), situated at the Ramplaan 125 in Haarlem, which has rooms reserved for you. It’s about a half hours’ walk from Overveen station, but you can also take a taxi from Haarlem central station or bus line 81 or 84 to the stop Ramplaankwartier; from there it takes a walk of approximately 600 meters. Always ask the bus driver if the bus will actually stop there; the bus company Connexion can be erratic at times.

This afternoon a reading will be held by dr. C.J.J. Loutit about “Fred Barnard, Dickens’ most neglected illustrator”. This reading was also originally planned for the Annual Conference in Haarlem.

Chris Loutit is a member of the Haarlem Branch and assistant professor of English Literature at Radbout University in Nijmegen. He is the author of “Dickens’ Secular Gospel: Work, Gender and Personality” and of various articles and chapters about Dickens. Recently he co-authored a special edition of “Nineteenth-Century Prose” about Dickens’ non-fiction, and he has published a chapter about Fred Barnard’s illustrations for Bleak House in “Reading Dickens Differently”. At present his Dickens-focus is aimed at illustrations and adaptions. He is a former Trustee of the Dickens Society and currently the Editor-in-Chief of “English Studies”.

The reading will be held in English, but you can ask your questions in Dutch.

The board also this time expect an overwhelming attendance because Phiz, Leech and Cruikshank, we already know them, but who is that Barnard actually? This will be made clear.

Once again: the meeting starts at 3 PM and the reading at 4 PM. Just as we are used to, in case you want to stay for dinner, you should give your name to the secretary, with the addition ‘vegetarian’ if applicable – preferably before 14 September. In the meantime, the board is in consultation with the chef of Het Wapen van Kennemerland about the menu.

Yours in Fellowship, P. de Groot (hon. secretary)