home * book of study * book reviews * Meetings * dutch dickensian index * DUTCH DICKENSIAN ONLINE * dutch dickensian special * dutch connection * Images * links

Meetings


Our meetings in the year 2021 are held on:

- Sunday 7 February
- Saturday 3 April 
- Saturday 5 June

 

 

 

 

 


 
 
If you'd like to visit us please send a message to our secretary:
Pieter de Groot,
Kanaaldijk 81, 1454 AC Watergang
tel.: 020-4361327
e-mail:


fellowshipmeeting

Invitation to our next meeting

 

The heat is intense this afternoon, and the people look as warm as the tables which have been recently painted, and have the appearance of being red hot. What a dust and noise! Men and women – boys and girls – sweethearts and married people – babies in arms, and children in chaises - pipes and shrimps – cigars and periwinkles – tea and tobacco.
Some of the finery of these people provokes a smile, but they are all clean, and happy, and disposed to be good natured and sociable. (from Sketches by Boz - London Recreations)


Zeer geachte Dickensians,

Het doet ons groot genoegen U uit te nodigen voor de zomerbijeenkomst. U weet het waarschijnlijk nog, deze stond gepland in Het Wapen van Kennemerland, maar daar is voorlopig alleen het terras open. Binnen zitten is er helaas nog niet bij. Gezien de onbestendigheid van het weer in dit land, gevoegd bij het feit dat het onwaarschijnlijk is dat anderen die van dit terras gebruik willen maken twee uur lang hun mond houden, heeft het bestuur besloten nogmaals naar het middel van de zoombijeenkomst te grijpen. Met het hogere vaccinatie tempo van de overheid in gedachten mogen we er van uit gaan dat de september bijeenkomst weer gewoon in Het Wapen kan worden gehouden.
Het is wat het is, om het maar eens filosofisch uit te drukken.

U wordt voor uw scherm verwacht op zaterdag 5 juni om 16.00 uur.

Gezien de onzekerheid rond deze bijeenkomst is er geen vaste spreker. Het komt dus op ons, de leden van de Haarlem Branch, neer. U wordt daarom van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren. Dat kan in de vorm van het lezen van een passage uit het werk van Dickens, een aantal losse gedachten, een gedicht, kijkt U maar. Het leek ons aardig als, gezien de tijd van het jaar, daarbij de nadruk ligt op de zomer en zomerse gedachten. Zie bijvoorbeeld het stukje cursief bovenaan.

Ook nu dient U zich vooraf aan te melden. U stuurt een email naar marijke932@gmail.com dat is het emailadres van de president die het zoomen organiseerd.

Wij gaan er van uit dat U zoom kunt installeren op Uw computer of tablet. Mocht U daar problemen mee hebben, neem dan contact op met de plaatselijke bibliotheek. Daar weet men hoe dat werkt.

Yours in Fellowship,

P. de Groot (hon. secretaris)

 
The heat is intense this afternoon, and the people look as warm as the tables which have been recently painted, and have the appearance of being red hot. What a dust and noise! Men and women – boys and girls – sweethearts and married people – babies in arms, and children in chaises - pipes and shrimps – cigars and periwinkles – tea and tobacco.
Some of the finery of these people provokes a smile, but they are all clean, and happy, and disposed to be good natured and sociable. (from Sketches by Boz - London Recreations)

 

Dear Dickensians,

It is our great pleasure to invite you to the summer meeting. Probably you still remember that this was planned to take place in Het Wapen van Kennemerland, but for the time being only it’s terrace is open; unfortunately you cannot sit inside yet. Regarding the variability of the weather in this country, added to the fact that it is unlikely others who want to make use of the terrace will shut up their mouth for two hours, the board has decided to reach for the means of a zoom meeting once more. With a higher vaccination rate by the government in mind we can assume that our September meeting can be held in Het Wapen again. It’s just the way it is, to express it in in a philosophical way.

You are expected in front of your screen on Saturday 5 June at 4 PM.

Regarding the uncertainties surrounding this meeting we will not have an appointed speaker. It’s up to us, members of the Haarlem Branch. Therefore, you are heartily invited to make a contribution. This can be in the form of reading a passage from Dickens’ work, a few loose thoughts, a poem, or something else. We thought it would be nice, given the time of year, that the emphasis would be put on Summer and summery thoughts. See the quite in italics above, for instance.

Also for this occasion you will have to give your name in advance. For this you must send an email to marijke932@gmail.com , the email -address of our president organizing the zoom-meeting.

We assume that you know how to install zoom on your computer or tablet. In case you may have some difficulties with this, please contact your local library; they can tell you how it works.

Yours in Fellowship,

P. de Groot (hon. secretaris)